CONDITII DE INTERNARE:

CONDITII GENERALE DE INTERNARE:


CARD DE SANATATE

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie si/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original si xerocopie;
 • Carnet de sanatate;
 • In cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere.


 • CONDITII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTATIILOR IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:


  CARD DE SANATATE

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
 • Carnet de sanatate;
 • Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate - pentru copii: Certificatul de nastere;
 • Pentru eliberarea concediului medical:
     - adeverinta Ón care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul Ón ultimele 12 luni;
     - formularul de concediu medical initial (daca este cazul).