Consilii, comitete si comisii

COMISIA DE DISCIPLINA

  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA presedinte
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA membru
  – un reprezentant al sectiei / compartimentului / serviciului unde s-a produs abaterea membru
  – reprezentant al sindicatului invitat

PURTATOR DE CUVANT si RESPONSABIL PENTRU COMUNICAREA EXTERNA

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager interimar

CONSILIUL ETIC al Spitalului Municipal „Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  MEMBRII PERMANENTI  
  dr.   DUMITRESCU   DORINA – medic primar – sectia Medicina interna presedinte
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.ginecologie membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – medic primar – sectia Pediatrie membru
  as.   RUSU   MONICA – asistent sef sectia Neonatologie membru
  as.   ROSCA   ELVIRA – asistent sectia Medicina interna membru
  MEMBRII SUPLEANTI  
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef – Farmacia spital membru
  dr.   CURTICAPEAN   GABRIEL – medic specialist – Comp.Ortopedie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar Comp. ATI membru
  dr.   MUTHI   GHEORGHE – medic specialist CPU membru
  as.   SERBAN   CLAUDIA – asistent sectia Obst.ginecologie membru
  as.   ILOVAN   ADRIANA LUMINITA – asistent comp. ATI membru
  as.   SUCIU   LUMINITA – asistent sectia Pediatrie membru
  ec.   CIOTLAUS   IONELA   – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru permanent
    UNGUR   IOAN   MARIUS – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru supleant
  jr.   SAVU   ALINA   MARIA – Managementul calitatii secretar permanent
        – Sef birou RUNOS secretar supleant

CONSILIUL MEDICAL al Spitalului Municipal „Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  dr.  BERECZKI ZSOLT – director medical presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   AZGUR   ADELA – medic coordonator comp. Cardiologie membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DOROBAT   CONSTANTIN – medic coordonator comp. Urologie membru
  dr.   PITEA   RADU – medic coordonator comp. Ortopedie traumatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – medic coordonator comp. Cronici membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

  dr.  UIFALEAN GABRIELA – medic primar epidemiolog presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase si responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE DE SPITAL

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager interimar presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTULUI

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne presedinte
  as.   MORAR   MARIA – as. statistica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG membru
  jr.   TODORAN   ANICUTA – consilier juridic secretar

RESPONSABIL CU CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne

COMISIA MEDICAMENTULUI

  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie – sectia Chirurgie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent coord. Farmacie membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE ANALIZA D.R.G.

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager interimar presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   SERBAN   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica secretar

COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager interimar presedinte
  as.   SZABO   EDIT – reprezentant C.R.T.S. Tg.Mures membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  as.   MOLDOVAN   ANCA – asistent Transfuzie membru

COMISIA DE ALIMENTATIE SI DIETETICA

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne presedinte
  as.   POP   MARIANA – as.sef sectie Interne membru
  as.   PREDA   NARCISA – asistent dietetician membru

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  as.   CHIRILA   ALINA – asistent Anatomie Patologica secretar

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte
  dr.   DABIJA   ANATOLIE membru
  dr.   SOMMER   VICTOR membru
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL membru -coordonator SPSU
  ing.   NAGY   ANDREI secretar

COMITETUL PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte
  ing.   NAGY   ANDREI secretar reprezentant angajator
  dr.   PALCU   CODRUTA membru reprezentant angajator
  ec.   SINTAMARIAN   RODICA-MIRELA membru reprezentant lucratori
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL membru reprezentant lucratori-reprezentant serviciul intern
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica reprezentant lucratori

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR (EGR)

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne responsabil unitate
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – sectia Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – achizitii publice membru
  ec.  PATRON   MARIANA – birou RUNOS membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager interimar presedinte
  ec.   SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – achizitii publice membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic secretar

COMISIA DE EXAMINARE ANUALA A PERSONALULUI ANGAJAT care lucreaza sub incidenta Normelor ISCIR

  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL presedinte reprezentant angajator
  ec.   MOLDOVAN VERDES   ADRIANA membru reprezentant primarie
  teh.   BANGA   HAJNAL membru reprezentant angajator